Van điều khiển lắp trên các cột lọc nước là cánh cửa điều khiển hoạt động của dòng nước. Trong các hệ thống xử lý nước, van điều khiển tự động góp phần quan trọng trong quá trình vận hành và điều khiển hệ thống một cách dễ dàng hơn.

Van điều khiển