Cột lọc áp lực được ứng dụng rộng rãi trong xử lý nước cấp, nước thải, với nhiều loại quy mô khác nhau, từ hộ gia đình, khu tập thể đến các khu công nghiệp. Công dụng chính là loại bỏ các tạp chất không mong muốn có trong nước. Đối với các hệ lọc sử dụng vật liệu lọc truyền thống sẽ loại bỏ độ đục và cặn lơ lửng. Tùy thuộc vào các vật liệu lọc và công nghệ khác nhau (hóa chất thêm vào) thì sau quá trình lọc có thể loại bỏ clo dư, phenol, mùi và giảm COD/BOD…

Cột lọc áp lực